• +420 731 135 278
 • afkhorin@seznam.cz
 • Sportovní areál AFK Hořín

  Sportovní areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem. Hřiště má zabudovány dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty a závlahový systém. K tréninku slouží přenosná branka běžného rozměru, dvě přenosné branky 5x2m a dvě malé branky na mini-fotbálek. Dále náš sportovní areál disponuje novým multifunkčním hřištěm na místě, kde bývala asfaltová plocha. Malým travnatým hřištěm zejména na tréninky, budovou se sociálním zařízením ( šatny pro rozhodčí a hráče , klubovna, toalety, sprchy ) a nezpevněné plochy.

  Areál může být užíván pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které byl vybudován, a to především pro fotbal a lehké míčové hry (nohejbal, volejbal). Ostatní činnost na hracích plochách nebo v celém areálu musí být povolena výkonným výborem AFK Hořín. Vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště je povolen pouze hráčům a trenérům AFK Hořín a to jen v době určené pro tréninky a zápasy.

  V prostorách areálu je zakázáno:

  1. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  2. vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky
  3. kouřit, konzumovat alkohol a jídlo na všech hřištích
  4. vnášet natlakované nádoby
  5. jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo s jinými dopravními prostředky na travnatých  hřištích
  6. vhazovat předměty jakéhokoli druhu na travnatou plochu hřiště či do prostor pro návštěvníky
  7. používat otevřený oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné pyrotechnické prostředky
  8. ničit zařízení a jeho vybavení
  9. popisovat, polepovat nebo jinak znečišťovat zařízení
  10. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety
  11. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
  12. vodit zvířata na travnatou plochu hřiště
  13. vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha, šatny) bez souhlasu oprávněných osob