Výkonný výbor AFK Hořín svolává valnou hromadu

 • 20.03.2021
 • Aktuality klubu
 • Jiří Kaiser
 • Výkonný výbor AFK Hořín, z.s., v souladu s ust. odd. III, čl. 2.2 Stanov AFK Hořín, z.s.,
  svolává VALNOU HROMADU členů AFK Hořín, z.s., která se uskuteční dne 30.10.2021 od 13.00 hodin v prostorách klubovny AFK Hořín, z.s., v Hoříně čp. 33.

  Program valné hromady:

  1. Úvod, informace o podmínkách k přijetí návrhu
  2. Volba orgánů VH
  3. Zpráva VV AFK Hořín, z.s., o činnosti, hospodaření, stavu majetku a schválení účetní závěrky za účetní období roku 2020
  4. Odvolání a volba členů Výkonného výboru AFK Hořín, z.s.
  5. Diskuse
  6. Závěr

  K účasti na valné hromadě je oprávněn pouze registrovaný člen AFK Hořín, z.s., s uhrazeným členským příspěvkem za rok 2021. Hlasovací právo má člen starší 18. let.