Trénink mini přípravky

  • 16.04.2024
  • Minipřípravka
  • Jiří Mašek
  • Tréninky naší mini přípravky probíhají formou hry, kde děti učíme základní pohybové dovednosti. Učí se pohybu a orientaci v prostoru a pomalu se seznamují se svými spoluhráči.

    Naší primární snahou je děti zaujmout, aby pro ně trénink nebyl povinností, ale zábavou. Těšily se na své kamarády a měli radost z pohybu.

    Učíme je smyslu pro FAIR PLAY, týmové spolupráci a zdravé chuti vítězit.